15 Червня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Версія для друку Версія для друку

Заходи із запобігання та виявлення корупції в БУВР Західного Бугу та Сяну здійснюються уповноваженою особою із запобігання та виявлення корупції.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 основними завданнями Уповноваженої особи із запобігання та виявлення корупції є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Відповідно до покладених завдань Уповноважена особа із запобігання та виявлення корупції:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає структурним підрозділам  БУВР Західного Бугу та Сяну, підвідомчим організаціям та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб водогосподарських організацій області, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами  БУВР Західного Бугу та Сяну , інформує в установленому порядку про такі факти керівництво управління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;;

6) веде облік працівників водогосподарських організацій області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.