Лабораторія моніторингу вод та грунтів БУВР Західного Бугу та Сяну.

розміщено в: НОВИНИ | 0

Вода – це джерелом життя. Якість води визначається цілим рядом показників, вмістом тих чи інших домішок, гранично допустимі значення яких встановлюються відповідними нормативними документами.
Відповідно до діючих стандартів вода повинна бути: безпечна в епідеміологічному, радіаційному відношенні, нешкідлива за хімічним складом та мати хорошу органолептику. Знаючи конкретні характеристики води, можна підібрати методи поліпшення якості цієї води, а також вирішити пов’язані з нею проблеми.

Лабораторія моніторингу вод та грунтів БУВР Західного Бугу та Сяну здійснює контроль якості поверхневих, зрошуваних, зворотних (дренажних і стічних) і підземних (ґрунтових) вод за гідрохімічними показниками та фізико-хімічних властивостей ґрунтів відповідно до вимог чинного законодавства, приймає участь у забезпеченні функціонування системи державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водних об’єктах комплексного призначення, транскордонних водотоках, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання.
Працівники лабораторії мають відповідну кваліфікацію і великий досвід роботи. Лабораторія моніторингу вод та грунтів акредитована- Свідоцтво про визначення технічної компетентності №LD/22/20 від 11.07.2020 р.
За детальнішою інформацією звертайтесь за тел. 275 10 28 або на електронну адресу buvrzbts@gmail.com.то