30 Листопада, 2023

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

2 Лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь

Це екологічне святкування бере свій початок з 1971 року, коли у місті Рамсаре (Іран) була підписана Конвенція про водно-болотні угіддя, метою якої є збереження місць проживання водоплавних птахів у всьому світі.

Водно-болотні угіддя – це природні комплекси боліт, заплавних лук та лісів, а також плавні та мілководні водойми чи їх ділянки, глибиною до 6 м. Це невеликі осередки життя рослин та організмів, що містяться у водоймищах, які забезпечують екологічне здоров”я не лише водойм, але й середовища в цілому.

В Україні налічується біля 50 водно-болотних угідь міжнародного значення, загальною площею близько 800 тис. га.

Водно-болотні угіддя мають велике природне, економічне та соціокультурне значення. Вони належать до найбільш продуктивних екосистем світу, оскільки виступають осередками біологічного різноманіття, джерелами води та первинної продуктивності, від яких залежить існування незліченних видів рослин, птахів, ссавців, плазунів, земноводних, риб і безхребетних.

Найважливіші екологічні функції водно-болотних угідь:
 Накопичують та зберігають прісну воду;
 Регулюють поверхневий та підземний стік;
 Підтримують рівень ґрунтових вод;
 Очищують води, утримуючи забруднені речовини;
 Повертають в атмосферу кисень;
 Стабілізують кліматичні умови, особливо температуру та опади;
 Допомагають зменшити вплив повеней та паводків;
 Підтримують біологічне різноманіття;
 Служать середовищем існування багатьох рослин та тварин, в тому числі рідкісних;
 В Україні мають транскордонне значення для збереження птахів, які мігрують між Євразією та Африкою.

Не буде перебільшенням сказати, що водно-болотні угіддя складають основу нашого добробуту, навіть більше — вони є запорукою нашого існування в майбутньому, оскільки є унікальними природними системами!

Знищення водно-болотних угідь ставить під загрозу зникнення багатьох водних артерій та малих річок України, деградації земель та зменшення біорізноманіття.

Реалізація на практиці усіх заходів щодо поліпшення, збереження та відтворення водно-болотних угідь можлива лише за умови об’єднаних зусиль усіх державних та недержавних установ і організацій.

Приєднавшись до цієї роботи, Ви зробите свій внесок у збереження та відтворення надзвичайно цінних для нашого майбутнього водно-болотних угідь!