22 Травня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Перевірка знань працівників з питань охорони праці.

Найоптимальніший шлях боротьби з нещасними випадками та професійними захворюваннями – попередження про ці небезпеки, зокрема, навчання тому, як запобігати їх виникненню. Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова удосконалення системи управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Службою охорони праці БУВР Західного Бугу та Сяну проведено комісійну перевірку знань працівників Золочівської та Дрогобицької експлуатаційних дільниць з питань охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та правил експлуатації електроустановок.

Інженерно – технічний персонал та працівники робітничих професій Золочівської та Дрогобицької експлуатаційних дільниць успішно пройшли зазначені навчання та перевірку знань.