18 Липня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Вміст нітратів у воді

Вода, забруднена нітратами, надзвичайно небезпечна для організму. Нітрати
– це солі нітратної кислоти, які є постійним складником природних вод, і в
невеликих дозах вони вважаються малотоксичними. Нітрати не мають ні
запаху, ні смаку. В організмі, під впливом кишкової мікрофлори, вони
перетворюються у нітрити, які є більш токсичними. Одним з основних
механізмів токсичної дії нітритів є перетворення гемоглобіну в
метгемоглобін. Це може спричинити метгемоглобінемію – захворювання, що
викликає нестачу кисню в тканинах організму.
Відповідно до державних стандартів, вміст нітратів у питній воді не повинен
перевищувати 50,0 мг/дм 3 .
Високий рівень нітратів виявляють, здебільшого, у криничній, рідше – в
джерельній воді.
Для того, щоб не допустити забруднення води нітратами, необхідно:
 Облаштовувати бювети, колодязі чи джерела слід на незабрудненій та
захищеній території, зокрема, вище за течією ґрунтових вод на відстані
не менше як 30 м від магістралей з інтенсивним рухом транспорту, не
менше як 50 м (для індивідуальних колодязів – не менше ніж 20 м) від
вбиралень, вигрібних ям, споруд та мереж каналізації, складів добрив
та отрутохімікатів, місць утримання худоби та інших місць
забруднення ґрунту та підземних вод. Дані об’єкти заборонено
облаштовувати в місцях, які затоплюються, зазнають розмивів, зсувів
та інших деформацій, а також на понижених та заболочених
територіях.
 Для утеплення і захисту колодязів та каптажів джерел громадянам
радять використовувати пінобетон, мати із чистої соломи, сіна,
стружки тощо. При цьому зазначений матеріал не повинен потрапляти
у водозабір.
 Важливо доглядати та тримати у чистоті територію поблизу колодязя,
каптажу джерела чи бювету, а тому у радіусі 50 метрів від них не
можна:
-мити машини;
-влаштовувати водопій тварин;
-водоймища для водоплавної птиці;
-розміщувати пристрої для приготування отрутохімікатів або
виконувати будь-яку іншу діяльність, що може призвести до
забруднення ґрунту та води.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 р. №1101 «Про
затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними
установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних

ресурсів», лабораторія Басейнового управління водних ресурсів річок
Західного Бугу та Сяну надає послуги з проведення аналізів якості
поверхневої, підземної і стічної води.
За детальнішою інформацією звертайтесь за тел.  (032) 275 10 28 або на
електронну адресу buvrzbts@gmail.com.