23 Лютого, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Забруднення води пестицидами

Згідно наказу Держводагентства України від 12.01.2022 р. № 5 моніторинг
якості поверхневих вод проводиться щомісячно на 17-ти точках
спостережень басейну Західного Бугу і 6-ти створах в межах басейну Сяну.
Дослідження включають визначення фізико-хімічних показників якості води,
забруднення води органічними та біогенними речовинами, вуглеводнями,
пестицидами, медикаментами тощо.
У червні 2022 р. у 21 пункті спостережень виявлено пестициди: атразин,
хлорпірифос, циперметрин, тербутрин, ацетолахлор, метолахлор,
тербутилазин. Найвищий рівень забруднення води пестицидами виявлено у
точках спостережень «р. Полтва – с. Кам’янопіль», «р. Західний Буг – м.
Сокаль», «р. Західний Буг – с. Літовеж», «р. Вишня – м. Мостиська» та «р.
Вишня – с. Черневе».
Для запобігання потраплянню пестицидів в поверхневі води необхідно
дотримуватися правил природокористування в межах прибережно-захисних
смуг та водоохоронних зон водних об’єктів.
Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо
водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:
 для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3
га – 25 м;
 для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 га –
50 м;
 для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 м.
У межах прибережної захисної смуги рекомендується залуження або
залісненння, заборонено розорювання земель, у тому числі садівництво та
городництво; зберігання та застосування пестицидів.
До складу водоохоронної зони входять заплава річки, перша надзаплавна
тераса, брівки і круті схили берегів, а також прилеглі балки та яри; зони
санітарної охорони джерел питного водопостачання; землі відводу
меліоративних систем. На її території заборонено використання стійких та
сильнодіючих пестицидів.