20 Травня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Конкурс малих грантів у Львівській, Рівненській та Одеській областях. 

 

БУВР Західного Бугу та Сяну повідомляє, що:
Громадська спілка “Всесвітній фонд природи України” (WWF-Україна) оголошує конкурс
малих грантів у Львівській, Рівненській та Одеській областях.

Мета конкурсу –  підтримка громадських ініціатив з впровадження природоорієнтованих
рішень для адаптації до зміни клімату у водному, лісовому та аграрному секторах, а також
для відновлення громад у післявоєнний час.

Ціль проєкту – розвинути знання та спроможність відповідних державних органів та
широких кіл зацікавлених сторін в Україні, зокрема організацій громадянського суспільства,
ініціювати політичну підтримку впровадження природоорієнтованих рішень і, завдяки цьому,
підвищити стійкість країни до зміни клімату та сприяти відновленню і сталому розвитку
України.

На конкурс можуть подаватися громадські неприбуткові організації, які мають ідеї та
можливості для впровадження проєкту на місцевому рівні (у межах адміністративної одиниці
– об’єднаної територіальної громади, району, області), що стосуються:

 • визначення перспектив розвитку громади з урахуванням наслідків війни та
  адаптації до зміни клімату, зокрема за допомогою природоорієнтованих рішень;
 •  оцінки впливу війни на соціо-економічну сферу громади, лісовий, аграрний та
  водний сектори;
 • оцінки вразливості регіону виконання проєкту до екстремальних метеоявищ та до
  зміни клімату;
 •  досліджень та описів прикладів природоорієнтованих рішень або практик із
  попередження чи адаптацї до зміни клімату та можливості їх впровадження у
  своєму регіоні;
 •  визначення переліку зацікавлених сторін, через взаємодію яких стає можливим
  впровадження природоорієнтованих рішень;
 •  організації взаємодії різних зацікавлених сторін для створення спільного бачення
  розвитку свого регіону з урахуванням необхідності адаптації до зміни клімату
  (наприклад, створення робочої групи);
 • підготовки рекомендацій з включення екосистемних підходів та
  природоорієнтованих рішень для адаптації до зміни клімату у стратегічні
  документи свого регіону;
 • проведення комунікаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності
  та спроможності місцевої громади впроваджувати природоорієнтовані рішення для
  післявоєнного відновлення та адаптації до зміни клімату;
 •  впровадження природоорієнтованого рішення у межах громади.
  За деталями дивитись на сайті: https://wwf.ua/?6052441/insure-subgranting