15 Червня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Якість поверхневих вод басейнів річок Західного Бугу та Сяну у липні 2022 р.

У липні 2022 р. проведено моніторинг якості поверхневих вод на 23-х
затверджених пунктах спостережень в межах української частини басейну
р. Вісли (у т. ч. на 17-ти створах суббасейну Західного Бугу і на 6-ти – в
межах суббасейну Сяну). Аналізи якості води включали визначення фізико-
хімічних та хімічних показників якості води (у т. ч. вмісту органічних і
біогенних речовин, пестицидів, важких металів, поліароматичних і
галогенованих вуглеводнів, алкілфенолів, трихлорбензолів, медикаментів).
Найнижча якість води виявлена:

 •  у р. Полтві – за вмістом розчиненого кисню, органічних, біогенних
  речовин, СПАР, вуглеводнів;
 •  у р. Західний Буг нижче гирла р. Полтви – за вмістом розчиненого
  кисню, органічних і біогенних речовин;
 • у р. Маруньці нижче м. Винники – за вмістом органічних,
  біогенних речовин і поліароматичних вуглеводнів;
 •  у р. Свині нижче м. Жовква – за вмістом органічних та біогенних
  речовин;
 •  у р. Золочівці нижче м. Золочів – за вмістом органічних та
  біогенних речовин.

Найкраща якість води спостерігалася на транскордонній ділянці р. В’яр
(притоці р. Сян).
Порівняно з попереднім звітним періодом (червень 2022 р.) погіршилася
якість води в р. Полтві, р. Золочівці і в пунктах спостережень «м. Буськ», «с.
Амбуків» і «м. Устилуг» на р. Західний Буг; покращилася якість води у р.
Раті, р. Свині і р. Маруньці, р. Вишні, р. Шкло, а також у пунктах
моніторингу «с. Старий Добротвір», «м. Сокаль», «с. Літовеж» на р. Західний
Буг.