22 Травня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

На шляху до відновлення річки

На Львівщині стартував проєкт «Відновлення екосистеми малої річки – шлях до
перспективного розвитку громади та добробуту місцевого населення».
Реалізація цього проєкту, який спрямований на підвищення спроможності місцевих
громад впроваджувати природоорієнтовані рішення для адаптації до зміни клімату, дасть
можливість громадам розпочати складний комплексний процес екологічного відновлення
річки, яка може стати «природнім магнітом» і потужним рекреаційним елементом не тільки
для місцевих мешканців, а й для багатьох українців з різних куточків нашої країни.
Повертаючись до першопричини ініціювання такого проекту потрібно розуміти стан
водних об’єктів та усвідомлювати важливість відновлення річок саме у цей час – коли
наслідки зміни клімату, підсилені впливом війни, вже спостерігаються у нашому
повсякденному житті.

Стан малих річок визначає стан всієї річкової мережі кожної країни. Останніми
десятиріччями малі річки повністю або частково зникають внаслідок великого
антропогенного навантаження: штучне переформування русел; осушувальна меліорація;
надмірний забір води для господарських цілей; будівництво водосховищ, промислових
об’єктів та автошляхів; вирубування лісів; розорювання земель.

Саме малі річки формують водні ресурси, якість води середніх та великих річок,
створюють природні ландшафти великих територій. Враховуючи важливість існування малих
річок для належного функціонування всіх елементів довкілля, доцільно об’єднувати зусилля
органів влади та місцевого населення для пошуку спільних та дієвих рішень для управління
та охорони малих річок, які є індикаторами доброго стану довкілля.

Під ревіталізацією річок розуміють відновлення водотоків або ж певних їхніх ділянок
до їхнього первинного природного стану, а саме відновлення природного русла річки шляхом
ліквідації несанкціонованих перешкод, розчищення русел від замулення з метою покращення
гідробіологічного режиму та оздоровлення річки.

На території Львівської області громадською організацією «Центр Демократичного
Розвитку Молоді «Синергія» планується реалізація пілотного проєкту з ревіталізації малої
річки Красносілка в межах Червоноградського району Львівської області. Термін реалізації
проекту дуже короткий – 3 місяці. Але проектна команда разом з зацікавленими сторонами
від Львівщини має амбіційні плани отримати максимум результатів для подальшої роботи з
відновлення екосистеми малої річки.

Питання впровадження заходів з відновлення басейну річки Красносілка постійно
розглядалось серед зацікавлених осіб із органів місцевої влади, активістів, громадських діячів
та інших зацікавлених сторін.

Працівники БУВР Західного Бугу та Сяну спільно з органами місцевого
самоврядування та експертами неодноразово проводили огляд річки Красносілка для
вивчення локальних проблемних питань і подальшого напрацювання пропозицій щодо їх
вирішення.

У 2022 році проведено інвентаризацію гідротехнічних споруд на річці з метою розробки
проєктної документації для її відновлення до природного стану, а саме відновлення вільної
течії річки, впорядкування водоохоронної зони та прибережно-захисної смуги, ліквідації
бар’єрів, перешкод тощо.

В рамках проєкту «Відновлення екосистеми малої річки – шлях до перспективного
розвитку громади та добробуту місцевого населення» планується провести обстеження
басейну річки Красносілка на території трьох громад Львівської області, визначити можливі
природоорієнтовані заходи та природоорієнтовані рішення для адаптації до зміни клімату, які
доцільно включити у стратегічні документи ОТГ, на території яких розташований басейн
річки Красносілка.

 

На підставі обстеження басейну річки та аналізу потреб галузей економіки
передбачається розробка пропозицій для органів місцевої влади стосовно створення
спільного бачення розвитку басейну річки Красносілка з урахуванням необхідності адаптації
до зміни клімату, а також обговорення даних пропозицій на робочих зустрічах зацікавлених
сторін.

Також, проєктом передбачено обговорити перспективи розвитку громад з урахуванням
наслідків війни та адаптації до зміни клімату, зокрема за допомогою природоорієнтованих
рішень.

Метою даного проєкту є сприяння місцевим громадам Львівщини у впровадженні
природоорієнтованих рішень у басейні річки Красносілка для адаптації до зміни клімату у
лісовому, водному та аграрному секторах.

Ціль даного проєкту – сприяти органам місцевої влади у партнерстві з відповідними
державними органами прийняттю комплексних рішень щодо впровадження
природоорієнтованих рішень в басейні річки Красносілка, а також підвищення стійкості
території в басейні річки Красносілка до зміни клімату та сталому розвитку Львівщини.
Реалізація даного проєкту буде сприяти відновленню вільної течії річки Красносілки та
гідроекологічних процесів у ній; відтворенню природної форми русла та його меандрування,
відновленню заплави та водно-болотних угідь, впорядкування джерел, збільшення водності
річки та екологічному оздоровленню всієї водної екосистеми, а також розвитку потенціалу
для збільшення об’єктів природньо-заповідного фонду.

Даний проект реалізується  за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні в
межах Програми малих грантів Проєкту «INSURE» від ГС «WWF-Україна»
Проєкт INSURE має на меті розвинути знання та спроможність відповідних державних
органів та широких кіл зацікавлених сторін в Україні, зокрема організацій громадянського
суспільства, ініціювати політичну підтримку впровадження природоорієнтованих рішень і,
завдяки цьому, підвищити стійкість країни до зміни клімату. При цьому проєкт фокусує увагу
на проблемах досягнення сталого розвитку України, пов’язаних з використанням природних
ресурсів (ґрунту, повітря, води) сільським, лісовим та водним господарствами, а також
сприяє покращенню демократії та впровадження природоорієнтованих рішень в Україні.
Проєкт сприятиме ефектинішому прийняттю рішень, що мають вплив на довкілля щодо
врахування питань зміни клімату через інтеграцію природоорієнтованих рішень у
термінологічний словник чиновника.