15 Червня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

«Звіт про використання води»

Повідомляємо Вас, що 1 січня 2023 р. розпочнеться прийом звітів за формою № 2 ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води» за 2022 рік на Порталі електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України (режим доступу:  https://e-services.davr.gov.ua/).


Відповідно до  Порядку ведення державного обліку водокористування (далі Порядок), затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03.04.2015 року за №382/26827 (із змінами від 18.12.2020) подача звіту є обов’язковою  для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти в обсязі від 5м3/добу та з врахуванням  критеріїв, визначених у п.1.5 Порядку.

Працівниками БУВР Західного Бугу та Сянупроведено аналіз звітів форми 2ТП-водгосп(річна) за 2021 рік і виявлено основні недоліки у представленихзвітах:

– не всі звіти подаються в електронній формі, частина надсилається у паперовому вигляді, щосуперечить вимогам Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03.04.2015 року за №382/26827 (із змінами від 18.12.2020);

вхід на Портал та підписання Звіту і Додаткових матеріалів повинен здійснюватися за КЕП керівника юридичної чи фізичної особи. В іншому випадку необхідно долучати до звіту доручення керівника на право підпису Звіту;

необхідно долучати  дані для підтвердження достовірності звітних даних  (щоквартальні результати хімічних аналізів стічної води у разі водовідведення стоків у водні об’єкти та у каналізаційні мережі інших водокористувачів, нормативні розрахунки водокористування та водовідведення, переліки вторинних водокористувачів з інформацією щодо об’ємів води, врахованих у договорах на водопостачання і водовідведення, тощо);

                       – якщо водокористувач здійснюєте свою діяльність (водокористування) у різних водогосподарських ділянках чи у різних районах (територіальних громадах), то подає декілька Звітів під одним кодом водокористувача;

                       – при поверненні Звіту на доопрацювання водокористувач повинен відредагувати його, а не створювати новий;

–  обов’язково проставляти координати місць водозаборів та водоскидів;

– вказувати коди типу джерела, поверхневого водного об’єкту, якості води,  приймача стічних вод та відстані від гирла відповідно до діючих дозволів на спеціальне водокористування;

всі показники забору, використання та скиду води у Звіті  подавати в тис.м3 з одним десятковим знаком після коми;

у разі суттєвого (більш ніж на 10 % від попереднього року) збільшення чи зменшення забору води, скиду стоків, об’ємів води в оборотній системі потрібно докладати пояснення із зазначенням причин;