18 Липня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Якість поверхневих вод басейнів річок Західного Бугу та Сяну у грудні 2022 р.

У грудні 2022 р. проведено моніторинг якості поверхневих вод на 23-х
затверджених пунктах спостережень в межах української частини басейну
р. Вісли (у т. ч. на 17-ти створах суббасейну Західного Бугу і на 6-ти – в
межах суббасейну Сяну). Аналізи якості води включали визначення фізико-
хімічних та хімічних показників якості води (у т. ч. вмісту органічних і
біогенних речовин, пестицидів, важких металів, поліароматичних і
галогенованих вуглеводнів, алкілфенолів, трихлорбензолів, медикаментів).
Найкраща якість води спостерігалася в оз. Світязь (суббасейн Західного
Бугу).
Найнижча якість води виявлена:

 • у р. Полтві – за вмістом розчиненого кисню, органічних, біогенних
  речовин, СПАР, ароматичних і галогенопохідних вуглеводнів
  тощо;
 •  у р. Західний Буг нижче гирла р. Полтви – за вмістом органічних і
  біогенних речовин;
 •  у р. Маруньці нижче м. Винники – за вмістом органічних та
  біогенних речовин, ароматичних і галогенопохідних вуглеводнів;
 •  у р. Свині нижче м. Жовква – за вмістом органічних, біогенних
  речовин, ароматичних вуглеводнів.

Порівняно з попереднім звітним періодом (листопад 2022 р.)
погіршилася якість води в р. Полтві (с. Кам’янопіль), р. Малехівці (с.
Малехів) та р. Маруньці (м. Винники); покращилася якість води у р.
Золочівці (с. Хильчиці), р. Свині (с. В’язова), Кийському потоці (с.
Нестаничі) та р. Західний Буг на ділянці м. Буськ – м. Сокаль. Якість води в
інших створах суттєво не змінилася.