15 Червня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Відновлення водно-болотних угідь – крок до відновлення річкових екосистем.

Посилення впливу зміни клімату на стан водних ресурсів, війна, збільшення антропогенного навантаження на екосистеми у зв’язку з внутрішньо переміщеними особами і складна водогосподарска ситуація в Україні спонукають шукати можливості для збільшення водності малих річок і адаптації їх екосистем до зміни клімату та додаткового антропогенного навантаження.

Враховуючи, що болота є одними з найбільш цінних для забезпечення якості життя екосистем, значною мірою утримують і зберігають воду, – відновлення боліт є надзвичайно важливим для повноцінного відновлення річкових екосистем. Адже, тільки водно-болотні угіддя можуть акумулювати значні запаси водних ресурсів, які забезпечують басейн річки водними ресурсами протягом всього року, а не тільки під час повеней чи паводку. А вода, яка проходить через біологічний фільтр, очищається від забруднюючих речовин, які осідають у його товщі. Тому болота відіграють ще й функцію природного фільтра для річкових басейнів.

Та попри свою унікальність, переважна більшість боліт зазнали втручання у гідрологічний режим, особливо в радянський період. Часто зустрічаються приклади осушення боліт для використання територій для сільськогосподарського призначення. Разом з осушенням боліт і проведенням агресивної меліорації негативного впливу зазнавали й малі річки, які гідрологічно залежні від водності водно-болотних угідь.

В останній час відбувається переосмислення важливості болотних екосистем у відновленні малих річок.
За підтримки Фонду Мікаеля Зуккова (Грайфсвальд, Німеччина) виконано роботу «Аналіз потенціалу відновення водно-болотних угідь у басейні Західного Бугу з метою створення умов для ренатуралізації малих річок в басейні Вісли на території України».

В рамках цієї роботи було здійснено:
1. Детальний аналіз стану водозабезпечення території в басейні Західного Бугу та гідрогеологічного стану басейну.
2. Аналіз фізико-георгафічного розташування басейну річки Західний Буг.
3. Аналіз кліматичного стану регіону дослідження.
4. Аналіз рельєфу та геологічного стану басейну р. Західний Буг.
5. Вивчення гідрологічного режиму.
6. Обґрунтування територій та заходів щодо відновлення гідрологічного режиму певних ділянок річкових екосистем з водно- болотними угіддями.
7. На основі проведеного аналізу визначені ділянки потенційно можливого відновлення водних екосистем, а також визначені ділянки, на яких доцільно провести ренатуралізацію болотних масивів.

Результати дослідження дають можливість планувати подальші кроки стосовно відновлення водних екосистем малих річок в Басейні Вісли. Більше детально про дослідження можна дізнатись з презентації https://docs.google.com/presentation/d/13Mz5PPMKWin-kZs0PRDOKKtnrwgrn-kM/edit?usp=share_link&ouid=115633583039489469893&rtpof=true&sd=true

Важливо сьогодні не втратити можливість і час здійснити екосистемну адаптацію до зміни клімату, зокрема – розглянути питання щодо відновлення боліт в басейні річок Західного Бугу.