17 Квітня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Моніторинг забруднення пестицидами поверхневих вод в межах української частини басейну р. Вісла

Моніторинг якості вод є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391 та згідно Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. № 758. Від 2019 р. в Україні розпочато моніторинг якості води поверхневих вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС, який передбачає визначення фізико-хімічних, хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників якості води. Пріоритетні та басейнові специфічні показники якості води включають пестициди, важкі метали, вуглеводні, алкілфеноли, медикаменти.

Моніторинг забруднення води пестицидами проводиться за 30-ма показниками. Найвищий вміст пестицидів спостерігається у р.Полтві, р. Західний Буг та р. Вишні. Така тенденція зумовлена інтенсивнішим використанням пестицидів поблизу великих міст, а також в широких долинах річок. Не зафіксовано пестицидів у р. Мощанці (басейн р. Рати), оскільки вона протікає лісовоюn місцевістю. Дуже низькі концентрації пестицидів виявлено у р. Малехівці, р. Маруньці, р. Золочівці, р. Раті, р. В’яр (Вігор), р.Золочівці, р. Рибній (Блех).

Найчастіше у пробах поверхневих вод басейну р. Вісли спостерігається тербутилазин (кратність перевищення гранично допустимої концентрації досягає 1100 разів), метолахлор (до 200 – 270 ГДК), ацетохлор (до 2000 ГДК). В окремих пробах виявляють атразин (до 4 – 6 ГДК), хлорпірифос (до 6 ГДК), тербутрин (в межах норми). Значно рідше спостерігають наявність у річках пентахлорбензолу, симазину, цибутрину, циперметрину, дихлофосу, а також заборонених в Україні пестицидів гексахлорциклогексану, ДДТ і гексахлорбензолу.