22 Травня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

До уваги водокористувачів!

Працівники відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод БУВР Західного Бугу та Сяну провели аналіз основних помилок у звітах за формою № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води» за 2022 р. Нагадуємо, що згідно наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 р. № 375 звіт необхідно подавати в електронній формі на Порталі електронних послуг Держводагентства України (https://e-services.davr.gov.ua/ ) під електронно-цифровим підписом керівника.

Основні помилки:
– Водокористувачі не користувалися опцією «скопіювати відомості для нового звіту». Якщо водокористувач подавав звіт в минулому році, він може зайти в прийнятий звіт в електронному кабінеті Порталу електронних послуг Держводагентства України, скопіювати і відредагувати його. Така опція дозволяє уникнути помилок при заповненні звіту.
– Водокористувачі подали звіт, однак не редагували їх після повернення на доопрацювання. Подача звіту – не є автоматично його прийняттям. При надходженні звіту працівники БУВР Західного Бугу та Сяну розглядають його і, за наявності помилок, – відправляють на доопрацювання.
– Створення нового звіту, а не редагування повернутого, призводить до штучного збільшення кількості звітів. Якщо водокористувач заповнив «зайвий» звіт, він має можливість видалити створений раніше.
– Якщо водокористування здійснюється в різних водогосподарських ділянках або в різних територіальних громадах, необхідно подати декілька звітів.
– При наявності скидів стічних вод у водні об’єкти чи в каналізаційні мережі необхідно долучати скан-копії аналізів стічної води (зроблених не рідше, ніж один раз в квартал). Зауважимо, що вимірювальна лабораторія повинна бути акредитованою на виконання аналізів стічної води.
– Звіти за формою № 2ТП-водгосп повинні відповідати умовам водокористування, встановленим в дозволі на спецводокористування (за його наявності).
– Ліміти забору та використання води необхідно звіряти з дозволом на спеціальне водокористування. Якщо протягом року діяли два чи більше дозволів, ліміти визначаються пропорційно до терміну дії дозволів.
– Категорію якості стічної води («забруднена без очистки», «нормативно очищена», «недостатньо очищена», «нормативно очищена», «нормативно чиста без очистки») необхідно зазначати виключно при скидах стічних вод у водний об’єкт залежно від наявності перевищень гранично допустимих концентрацій, встановлених в дозволі на спеціальне водокористування.
– Показники забору, використання та скиду необхідно подавати в тис. куб. м. з одним десятковим знаком.