15 Червня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Водокористування  у Львівській області за видами економічної діяльності.

За даними державної звітності про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води» у 2022 р. використання води всіма галузями економічної діяльності становило 132,33 млн м3. При цьому 60 % води використано на питні і санітарно-гігієнічні потреби, 40 % – на виробничі потреби.

Найбільша кількість води (71 %) використана для потреб комунального господарства, а також для індивідуального водопостачання приватних домогосподарств. Значно менше води забрано для потреб промисловості (14 %) та сільського господарства (11 %), у т.ч. для рибогосподарських потреб (9 %).

Для питних і санітарно-гігієнічних потреб найбільше води використовується комунальним господарством (77 %) та промисловістю (13 %), зокрема енергетичною галуззю (11 %).

Для виробничих потреб найбільше води використовується сільським та рибним господарством (39 %), а також переробною (20 %) та енергетичною промисловістю (12 %).

Використання води  підприємствами

по Львівській області за видами економічної діяльності  за 2022 р.

          млн.м³  
 

Використано води

усього

З неї на

 

Побутово-питні потреби

Виробничі потреби

 
Усі види економічної діяльності 132,33 50,289 33,761  
Сільське, лісове та рибне господарство 14,6 0,108 13,148  
Добувна промисловість та розроблення кар’єрів 1,056 0,182 0,597  
Переробна промисловість 7,466 0,63 6,821  
у т. ч. виробництво харчових продуктів 1,975 0,131 1,843  
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 0,082 0,045 0,037  
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 9,5 5,589 3,911  
Водопостачання, каналізація; поводження з відходами 46,018 38,504 7,514  
Будівництво 0,078 0,063 0,015  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 1,377 0,577 0,799  
Інші види економічної діяльності 52,235 4,636 0,956