15 Червня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

ДЕКЛАРАЦІЯ енергетичної політики БУВР Західного Бугу та Сяну

 • Ця Декларація розроблена відповідно до вимог Закону України
  «Про енергетичну ефективність», Порядку впровадження систем
  енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
  України від 23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), інших актів законодавства у
  сфері забезпечення енергетичної ефективності та визначає основні наміри,
  напрями діяльності, зобов’язання Басейнового управління водних ресурсів
  річок Західного Бугу та Сяну щодо його енергетичної результативності.
 • З метою досягнення індикативних цілей енергоефективності БУВР
  Західного Бугу та Сяну зобов’язується:
 • забезпечувати функціонування, розвиток та вдосконалення
  системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог Порядку;
 • керуватися у своїй діяльності нормами ДСТУ ISO 5001:2020 (ISO
  5001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова
  щодо використання»;
 • здійснювати планування відповідних фінансових, матеріальних та
  інших ресурсів, необхідних для досягнення цілей системи енергетичного
  менеджменту;
 • враховувати критерії енергоефективності під час проведення
  публічних закупівель товарів (обладнання), послуг, пов’язаних зі споживанням
  енергії, проектування та виконання ремонтних, регламентних, а також інших
  видів робіт;
 • вживати заходів щодо підвищення рівня енергетичної
  ефективності будівлі БУВР Західного Бугу та Сяну з урахуванням отриманої
  за результатами їх сертифікації інформації шляхом впровадження економічно
  обґрунтованих енергоефективних заходів;
 • проводити моніторинг, вимірювання та аналіз обсягів споживання
  енергетичних ресурсів, вживати заходів до їх економного та раціонального
  використання з метою щорічної оптимізації енерговитрат, зменшення витрат на
  оплату комунальних послуг, викидів СО2;
 • підвищувати рівень інформованості працівників із питань
  енергозбереження, раціонального використання енергоресурсів, завдань, планів
  дій та цілей, що стосуються енергетичної ефективності БУВР Західного Бугу
  та Сяну;
 • забезпечувати підвищення професійної компетентності фахівців
  БУВР Західного Бугу та Сяну у сфері енергозбереження та енергетичного
  менеджменту;
 • оприлюднювати інформацію про споживання енергоресурсів у
  строки, визначені в Положенні про набори даних, які підлягають
  оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому постановою Кабінету
  Міністрів України від 21.10.2015 № 835, а також рейтинги енергоефективності
  будівель на офіційному вебсайті БУВР Західного Бугу та Сяну.