18 Липня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

Аналіз Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну про роботу зі зверненнями громадян у ІІІ кварталі 2023 року

1. Звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування мають
важливе значення у забезпеченні постійного зв'язку між державою та громадянином, у вирішенні
життєво важливих проблем окремої людини і суспільства в цілому, і реалізації конституційних
прав і свобод людини і громадянина, в процесі побудови демократичної, соціальної, правової
держави.
Протягом ІІІ кварталу 2023 року отримано 60 звернень та запитів громадян та
організацій , поданих на особистому прийомі та надісланих поштою, через інші організації і
уповноважені особи, порівняно з показниками за попередній рік, з яких :

ІІІ кВ. 2022 р.          ІІІ кВ. 2023 р.

від органів влади                                                                                             4                               3
безпосередньо від громадян                                                                        13                             33
Всього звернень                                                                                               26                             60

2. Основними питаннями, які порушувались у зверненнях громадян за звітний період
стосувались дотримання чинного природоохоронного законодавства, відновлення та
використання водоймищ, розчистка річок та каналів, облаштування захисних смуг,
берегоукріплення, оренда земель водного фонду, дозволи на спецводокористування,
надання довідок з місця роботи та доходів за минулі періоди.
3. Структура звернень за їх видами:

ІІІкВ. 2022 р.           ІІІ кВ. 2023 р.

заяви (клопотання)                                                                                        14                                26
пропозиції (зауваження)                                                                              0                                  0
скарги                                                                                                                 0                                   0
інформаційні запити                                                                                     12                                34

4. 90 % заявників, що надіслали свої звернення та запитах, проживають переважно у
сільській місцевості, містах районного та обласного значення. Переважна кількість звернень,
традиційно стосувались питань охорони природи – наявності та стану водних об’єктів,
захисту територій від паводків, укріплення берегів річок, порушення вимог земельного та
водного законодавств, наявності дозволів на спецводокористування та ін.
Звернення та запити були розглянуті у терміни, визначені законодавством, та надані
обґрунтовані відповіді заявникам.