15 Червня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

2 ЛЮТОГО – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ

Водно-болотні угіддя – це природні комплекси боліт, заплавних лук та лісів, а також плавні та мілководні водойми чи їх ділянки, глибиною до 6 м. Вони є середовищем існування для різноманітних видів рослин і тварин. Близько 40% світових популяцій рослин і тварин, живуть і розмножуються у водно-болотних угіддях, а окремі ендемічні види, зокрема  більшість видів риб та амфібій на певних стадіях життєвого циклу, можуть існувати лише в межах водно-болотних угідь.

Водно-болотні угіддя є надзвичайно важливими територіями як для осілих, так і для мігруючих водоплавних видів птахів. Але останні оцінки показують на глобальне зниження рівня біорізноманіття, і при цьому водно-болотні екосистеми зникають утричі швидше, ніж ліси.

В Україні налічується біля 50 водно-болотних угідь міжнародного значення, загальною площею близько 800 тис. га.

Водно-болотні угіддя мають велике природне, економічне та соціокультурне значення. Вони належать до найбільш продуктивних екосистем світу, оскільки виступають осередками біологічного різноманіття, джерелами води та первинної продуктивності, від яких залежить існування незліченних видів рослин, птахів, ссавців, плазунів, земноводних, риб і безхребетних.

Найважливіші екологічні функції водно-болотних угідь:
– Накопичують та зберігають прісну воду;
– Регулюють поверхневий та підземний стік;
– Підтримують рівень ґрунтових вод;
– Очищують води, утримуючи забруднені речовини;
– Повертають в атмосферу кисень;
– Стабілізують кліматичні умови, особливо температуру та опади;
– Допомагають зменшити вплив повеней та паводків;
– Підтримують біологічне різноманіття;
– Служать середовищем існування багатьох рослин та тварин, в тому числі рідкісних;
– В Україні мають транскордонне значення для збереження птахів, які мігрують між Євразією та Африкою.

Не буде перебільшенням сказати, що водно-болотні угіддя складають основу нашого добробуту, навіть більше — вони є запорукою нашого існування в майбутньому, оскільки є унікальними природними системами!